Bibliografia

ARNALL JUAN, Ma. Josepa. “Notes i documents per a la història de les Escaules al segle XII”. Annals de l’Institut d’Estudis Empordanesos. Figueres. 1987.


BADIA i HOMS, Joan. “Boadella”. L’Arquitectura medieval de l’Empordà. II-A-Alt Empordà. Girona. 1987.


BARRIS i DURAN, Jordi.“Memòria dels treballs realitzats a la Caula II (1982-83)”. Barcelona. 1984.


BARRIS i DURAN, Jordi; TEMPLADO i LÁZARO, Anna Maria. “Primeras Aportaciones al estudio del hàbitat medieval de la cueva “La Caula II” (Boadella d’Empordà, Girona). Actas del I Congreso de Arqueología Medieval Española. Zaragoza. 1986.


CATALÀ i ROCA, Pere. “Castell de les Escaules”. Els Castells Catalans. Barcelona. 1967.


COSTA, Benjamí. “Estudi preliminar dels materials recuperats a la Caula I”. Butlletí de l’Associació Arquelògica de Girona. Girona. 1981.


“Descobriment, a Les Escaules, de restes humanes de fa seixanta mil anys”. Hora Nova. Figueres. 1980.


EGEA i CODINA, Antoni. “El molí de les Puces”. Artestudi. 1979.


ESCARDÓ, Carmina. “Les Societats de Boadella i Les Escaules”. Empordà Federal. Figueres. 1988.


GUIXERES, David. “Els feudals ja feien ús del pou de neu de les Escaules, que té vestigis de l´època romana”. Hora Nova. Figueres. 1991.


JÍMENEZ CARBONELL, Enric. “Activitats de l’associació”. Butlletí de l’Associació Arquelògica de Girona. Girona. 1979.


JÍMENEZ CARBONELL, Enric. “Els jaciments de la Caula”. Butlletí de l’Associació Arqueològica de Girona. Girona. 1980.


JUSTAFRÉ, Jaume; CASTEYS, Ll.; BLAVI, Narcís. “El pou de glaç de Les Escaules”. Empordà Federal. Figueres. 1988.


MADOZ, Pascual. “Boadella”. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid. 1845.


MADOZ, Pascual, “Les Escaules”. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Madrid. 1847.


“Número dedicado al pintoresco pueblo de las Escaulas”. La Comarca. Semanario de Vida Empordanesa. 1926.


PADILLA LAFUENTE, José Ignacio. “Análisis de las cerámicas superficiales de la Caula II”. Butlletí de l’Associació Arqueológica de Girona. Girona. 1983.


SERRA i BUSQUETS, David. “Les Valls de Boadella i Les Escaules”. Barcelona. 1995.


“De la Terra Alta d´Empordà. Panorama de la Caula”. Publicacions de la Terra. Terrades. 1929.


“Tres campaments de treball a les Escaules”. Hora Nova. Figueres. 1980.


VAYREDA i TRULLOL, Montserrat. “Boadella (Les Escaules )”. Els pobles de l’Alt Empordà. Figueres. 1978.


VERDAGUER i LLOVERAS, Esteve. “Les Escaules. Una urbanització prehistòrica”. Presència. Girona. 1981.


BERNILS i VOZMEDIANO, Josep M. “La mainada de les Escaules ha revitalitzat l’escola de Boadella”. Empordà. Figueres. 1998.


GUIXERAS, David. “Boadella s’obre al turisme amb una guia”. Empordà. Figueres. 1995.


PUJOL i FABRELLES, David. “A l’escola falten mestres”. Revista de Girona”. Girona. 1998.


SALVATELLA i ARMENGOL, Pere; TROBAJO i PUJADES, Núria. “A l’escola falta gent!”. Boadella. 1998.


SERRA BUSQUETS, David. “Boadellencs a Cuba”. Programa de Festa Major. Boadella. 1998.


SERRA BUSQUETS, David. “Les confraries del Roser de Boadella i Les Escaules”. Programa Festa Major. Boadella. 1998.


SERRA BUSQUETS, David. “La Guerra Civil (1936-39) a Boadella i Les Escaules”. Programa Festa Major. Boadella. 1999.


SERRA BUSQUETS, David. “Centenari del naixement de Josep Salip i Sardà (1899-1959 )”. Programa Festa Major. Les Escaules.1999.


SERRA BUSQUETS, David. “Boadella d’Empordà”. Quaderns de la Revista de Girona. Núm.90. Girona. 2001.


SERRA BUSQUETS, David. “La Guerra Gran i la Guerra del Francès a Boadella i Les Escaules”. Programa Festa Major. Boadella. 2002.


SERRA BUSQUETS, David. “Els castells i les forces de Boadella i Les Escaules. Com eren i com s’hi vivia a l’Edat Mitjana”. Programa Festa Major. Boadella. 2003.


SERRA BUSQUETS, David. “El castell de Boadella”. Programa Festa Major. Boadella. 2001.


35. SERRA BUSQUETS, David. “5 anys de l’Associació Esportiva de Caça de Boadella i Les Escaules”. Revista municipal “El Gamarús”. Boadella i Les Escaules. 2004.


SERRA BUSQUETS, David. “El topònim “Les Escaules“. Revista municipal “El Gamarús”. Boadella i Les Escaules. 2004.


VILÀ, Cristina. “La història de les escoles de Boadella s’aplega en un llibre”. Empordà. Figueres. 1998.


PADROSA i GORGOT. “Bibliografia interdisciplinària de l’Alt Empordà”. 3 Volums. Figueres 1996-2000.