Les Escaules

Festes i tradicions de Les Escaules

Una de les antigues tradicions de Les Escaules que s’han perdut era la capta, que es feia un diumenge del mes de maig en benefici de l’església parroquial. Els encarregats de fer-la eren sempre els caps de casa de Cal Xacó i Can Torres. De bon matí passaven per cada casa a captar oli i altres fruits del camp. L’oli servia per a les llànties de l’església, i amb els fruits feien una subhasta a la sortida de missa, davant del temple. Els diners recollits servien principalment per a fer obres de restauració de l’església i manteniment dels diferents altars. Actualment, la societat La Unió Escaulenca, fundada l’any 1902 com a societat de socors mutus i convertida en societat cultural recreativa l’any 1987, organitza la major part dels actes culturals del poble. Són socis d’aquesta societat molts els veïns del poble i tots treballen a l’hora d’organitzar les festes.

Durant les festes de Nadal, la Societat organitza les populars “quines”, concorregudes per molta gent de la contrada. Aquestes són un joc semblant al “bingo”, on els obsequis no són en diners sinó en productes alimentaris, begudes alcohòliques, aviram i alguns electrodomèstics. Amb aquestes quines s’aconsegueix finançar els actes culturals i restaurar la sala i el cafè. Passades les quines se sol celebrar la matança del porc i les dones de la Societat elaboren embotits i fan un àpat popular.

El primer diumenge de juny es fa un concurs de rams de flors silvestres on tothom obté un obsequi.

Els dies 4 i 5 de juliol se celebrava la festa de Sant Martí, que era organitzada per la Societat Unió Escaulenca en honor del seu patró, Sant Sebastià. El jovent construïa un envelat a la plaça major, amb branques de verns i amb llençols o lones de tartana. La festa consistia en cercaviles, ofici en honor dels socis difunts, concert, sardanes i balls populars. Hi concorrien orquestres importants com la Selvatana, els Montgrins o l’antiga Pep de Figueres. Aquesta festa encara se celebra, sempre el primer dissabte de juliol. Se sol fer un dinar de germanor, jocs per la mainada i a la tarda ball a la Plaça Major o dins la Societat si fa mal temps.

La Festa Major de sant Martí, dels dies 11 i 12 de novembre, era celebrada amb uns actes semblants a la festa d’estiu. També era organitzada pels socis de la Societat, però les orquestres contractades no eren tan importants. Actualment, aquesta festa l’organitza conjuntament la Societat i l’Ajuntament. Els actes del dissabte, activitats per la mainada i grups de música jove del dissabte de la festa els organitza la Societat, mentre que els actes del diumenge, sardanes i ball de tarda, l’Ajuntament. La festa major se celebra actualment, si Sant Martí s’escau entre setmana, el cap de setmana abans o després.

Durant la primera meitat del s. XX, la vida cultural de Les Escaules era força intensa. Cap als anys 20 va sorgir l’anomenat Grup Artístic Escaulenc, format per la majoria del jovent del municipi. Era un grup de teatre d’afeccionats que anaven pels pobles propers representant obres d’escriptors catalans. Solien actuar els diumenges a la tarda, coincidint sovint amb les festes majors dels pobles. A Les Escaules solien fer les representacions els dies de Festa Major. També durant els anys 20 es va formar un equip de futbol entre nois del poble que jugava amb equips d’altres pobles propers. L’any 1984 fou fundada a Les Escaules l’Associació Cultural Amics de Les Escaules – Damàs Calvet. Aquesta associació fou creada per iniciativa d’algunes famílies que havien comprat i restaurat cases de Les Escaules per passar-hi els caps de setmana i les vacances. L’associació va dur a terme diferents actes culturals, com la commemoració del segon centenari de la construcció de l’església de Les Escaules a final de l’any 1985. També es va comprar un rellotge pel campanar l’any 1987. Altres accions importants foren la col·locació de plaques amb el nom dels carrers en català i la pavimentació de la plaça major i diferents carrers del poble. Tot això s’aconseguia amb la iniciativa de l’associació i aportacions econòmiques de tots els veïns del poble.