Recollida i gestió de residus

La gestió de residus de form es fa a la planta de compostatge de Boadella i les Escaules, i la fracció resta es porta a l’abocador comarcal.

La recollida es realitza segons el calendari de recollida establert.

Per a fer un bon tractament de la fracció orgànica és important separar correctament els residus.