Recollida i gestió de residus

La recollida de residus de restes orgàniques es fa porta a porta i es realitza setmanalment, els diumenges, dimarts i dijous a la nit.

La recollida de residus de la resta o rebuig  es realitza setmanalment, els dimecres a la nit.

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà és l’organisme que gestiona els residus i els porta a l’abocador comarcal de Pedret i Marzà.

Per a fer un bon tractament de la fracció orgànica  és  molt important separar correctament els residus.