Registre sanitari d’activitats alimentàries

Descripció

És el règim d’intervenció pel qual la persona interessada declara, sota la seva responsabilitat, les dades de l’establiment i de l’activitat i manifesta que compleix i aplica els requisits establerts a la legislació sanitària i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant l’exercici d’aquesta activitat.

Se sotmeten a aquest règim els establiments i les empreses alimentàries que manipulin, transformin, envasin, emmagatzemin o serveixin aliments per a la seva venda o entrega in situ al consumidor final, amb o sense repartiment a domicili, per a col·lectivitats, així com quan aquests subministren a altres establiments d’aquestes mateixes característiques, i es tracti d’una activitat marginal en termes tant econòmics com de producció, respecte de la realitzada per aquells, que es dugui a terme en l’àmbit de la unitat sanitària local, zona de salut o territori d’iguals característiques o finalitat que defineixi l’autoritat competent corresponent.


Organisme competent / responsable
Ajuntament

Àrea tramitadora
Sanitat

Qui el pot demanar
Titular d’un establiment alimentari o el seu representant degudament acreditat /acreditada.

INTERNET

Observacions
Aquest tràmit es realitza mitjançant la instància genèrica, adjunteu a la sol·licitud la documentació necessària.

PRESENCIAL

Observacions
A les oficines del Servei d’Atenció al Ciutadà

On es fa

A les oficines municipals en horari d’obertura al públic

C/ de la Creu, s/n – 17723 Boadella d’Empordà

Dimarts: de 10:00 a 13:00 h.

Dijous: de 10:00 a 13:00 h i de 16:00 a 18:00 h.


Període de l’any en què es pot demanar

Qualsevol moment de l’any

Termini de la sol·licitud
Qualsevol moment de l’any

Requisits previs

Establiments nous:

  • Presentació simultània de la comunicació d’obertura o declaració responsable d’establiment (Diferents documents d’activitats en funció de la classificació de l’activitat).

Canvis de titularitat:

  • Comunicació prèvia de canvi de titularitat d’activitats

Altres establiments en funcionament:

  • Presentar la sol·licitud

Preu / Taxa
Segons ordenança fiscal Nº 10
Cost: 50 €

Impresos del tràmit

Normativa

Reial decret 191/2011, de 18 de febrer, sobre registre general sanitari d’empreses alimentàries i aliments.

Termini de resolució

No hi ha resolució

Silenci administratiu
No opera

Normativa del silenci administratiu

  • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu