Edictes

Exercici: 2024 Bop: 101-0 Edicte: 4311 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació de les bases reguladores de subvencions a entitats locals
Exercici: 2024 Bop: 99-0 Edicte: 4212 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1CE 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 85-0 Edicte: 3611 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic de Boadella i les Escaules
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3372 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial del Projecte d'adequació del tram soterrat d'una riera al nucli de Boadella d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 77-0 Edicte: 3192 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació de les bases i la convocatòria per a l'adjudicació del dret d'ús d'un habitatge social en règim de cessió
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 3021 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu per al nomenament com a funcionari interí per acumulació de tasques, d'un/a auxiliar administratiu/va
Exercici: 2024 Bop: 70-0 Edicte: 2979 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del "Projecte bàsic i executiu d'actuacions de conservació i manteniment de les façanes i coberta de l'escola de Sta. Cecília - BCIL"
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2634 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació definitiva del "Projecte pacificació transit millora urbana travessera Boadella"
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2269 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari 1CE 03/2024
Exercici: 2024 Bop: 60-0 Edicte: 2268 AJUNTAMENT DE BOADELLA I LES ESCAULES - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 1SC 02/2024