Informació del contribuent

Gestió i recaptació en voluntària

  • IAE- Impost d’Activitats Econòmiques
  • IBIR- Impost Béns Immobles Rústics
  • IBIU- Impost Béns Immobles Urbana
  • IVTM- Impost Vehicles Tracció Mecànica
  • TAXCEM- Taxa Cementeri Municipal
  • TAXCLAV- Taxa Clavegueram
  • TAXESC- Taxa de Recollida d’Escombraries

Lloc i horari de pagament

Oficina XALOC de l’Alt Empordà

Adreça: C/ Nou, 48 – 17600 Figueres

Telèfon: 972 501 365

Fax: 972 678 833

E-mail: altemporda@xalocgirona.cat

Horari d’atenció al públic:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00


Sistemes de pagament

Podeu efectuar el pagament de tots els vostres tributs utilitzant qualsevol dels següents mecanismes:

1. PERSONALMENT

Mitjançant la presentació dels documents de pagament a les entitats bancàries col·laboradores.

Entitats col·laboradores

2. PER INTERNET A LA VOSTRA ENTITAT BANCÀRIA

Podreu optar per aquesta fórmula quan la vostra entitat bancària ofereixi el servei de banca en línia o banca electrònica. La utilització d’aquest mecanisme us permetrà fer el pagament a la vostra entitat, tant en període voluntari com executiu, de tots els tributs (i/o multes) que el vostre ajuntament hagi delegat a XALOC.

3. CAIXER AUTOMÀTIC

4. SERVEIS DE BANCA TELEFÒNICA

5. DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

La utilització d’aquest mecanisme us estalviarà temps i diners. XALOC us ofereix la possibilitat de domiciliar el pagament dels tributs que hagi delegat el vostre ajuntament.

Amb la domiciliació de rebuts no us haureu de preocupar de rebre l’avís/document de pagament i alhora evitareu desplaçaments a les oficines de les entitats col·laboradores per efectuar el pagament així com possibles recàrrecs i/o interessos que es generen quan el deute no es liquida en període de pagament voluntari.

L’ordre de domiciliació té una vigència de caràcter indefinit. Qualsevol modificació de la domiciliació o la sol·licitud de baixa d’aquesta s’haurà de comunicar al servei de recaptació del vostre municipi.

6. OFICINA VIRTUAL