Dipsalut

La relació de subvencions rebudes de DIPSALUT és la següent:


EXERCICI 2023

Subvencions als ajuntaments per despeses d’inversió en equipament de consultoris locals de la demarcació de Girona (SACI), per a l’any 2023.
 
Import concedit: 1.110,95 €
 
Subvenció per al finançament de les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori local (SAC) – Pm13.
 
Import concedit: 4.272,45 €
 
Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes, per a mosquit tigre i rosegadors (Pt10), per als anys 2022-2023.
 
Import concedit: 1.432,00 €
Suport econòmic per a la realització d’activitats de promoció de la salut, gimnàstica saludable (Pm07).
 
Import concedit: 1.173,65 €
 

EXERCICI 2022

PM07 Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables 2021

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 1.657,48 €

PT10 Subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització i lluita contra el mosquit tigre

Import concedit: 1.432,00€


EXERCICI 2021

PT14 SUPORT A POLÍTIQUES DE PROTECCIÓ DE LA SALUT 2021

Concepte: instal·lació de sistema telecontrol i autoanalitzador a la captació d’aigua de Les Escaules

Import concedit: 16.320,63 €

.

PM07 Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables 2021

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 1.782,91 €

.

Suport econòmic per finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals 2021

Concepte: Bomba de calor i material mèdic

Import concedit: 1.241,46 €

.

PM13 Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals 2021

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 3.742,64 €

.

PT10 Subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització

Import concedit: 787,50 €


EXERCICI 2020

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1.794,11 €

.

Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 1.966,75 €

.

Subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Eliminació de vesper i servei de desratització

Import concedit: 1.035,38 €


EXERCICI 2019

Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 2.079,00 €

.

Subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització

Import concedit: 680,62 €


EXERCICI 2018

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1.700,46 €

.

Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Gimnàstica. Treball corporal conscient

Import concedit: 782,63 €

.

Subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Eliminació de vesper i servei de desratització

Import concedit: 1.035,38 €

.

Subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut.

Concepte: Sistema de telegestió i autoanalitzador a captació i dipòsit aigua de Boadella

Import concedit: 17.717,68 €


EXERCICI 2017

Suport econòmic per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals

Concepte: Despeses corrents dispensaris

Import concedit: 1.467,44 €

.

Suport econòmic per finançar les despeses d’inversió en equipaments dels consultoris locals

Concepte: Camilla elèctrica i cortina

Import concedit: 1.467,44 €

.

Subvenció per a la realització d’activitats de promoció de la salut i hàbits saludables PM07

Concepte: Taller de gimnàstica

Import concedit: 952,98 €

.

Subvenció per a finançar les actuacions de lluita i control de plagues urbanes

Concepte: Servei de desratització

Import concedit: 1.000,00 €