Generalitat

La relació de les subvencions rebudes de part de la Generalitat són les següents:

EXERCICI 2024

Subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis, anualitats 2024

Conceptes: Adequació de la Riera del c/ Sant Gaietà, Renovació de la xarxa d’abastament d’aigua del c/Ginebra i c/Figueres, Fase1, i Instal·lació de dues torres de telecomunicacions.

Import concedit: 250.000 €


EXERCICI 2022

Subvencions del Servei Català de Trànsit, Departament d’Interior, anualitat 2022

Concepte: Actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l’accidentalitat en l’àmbit urbà, a una travessera de Boadella d’Empordà.

Import del Projecte: 165.542,81 €. Import concedit: 150.000 €

Amb el suport del Departament d’Interior i del Servei Català de Trànsit.

 


Subvencions del Pla Únic d’Obres i Serveis, anualitats 2022

Concepte: Accessos als nuclis de població. Import concedit: 90.000 €

Concepte: Parcs infantils. Import concedit: 30.000 €

Subvencions Agència Catalana de l’Aigua

Concepte: Actualització del Pla director d’Abastament d’aigua potable. Import  sol·licitat: 5.490 €

Subvencions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import sol·licitat: 9.299,07 €


EXERCICI 2019

Compensacions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import concedit: 9.299,04 €


EXERCICI 2018

Compensacions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import concedit: 9.299,04 €

Subvencions als municipis on hi ha jutjat de pau

Concepte: Despeses jutjat de pau

Import: 400 €


EXERCICI 2017

Compensacions per retribucions a determinats càrrecs electes locals

Concepte: Retribucions alcaldia

Import concedit: 9.299,04 €

Projectes adreçats a joves d’ajuntaments amb Pla local de joventut

Concepte: Activitat programa anual de joventut

Import: 1.200 €

Línia de subvencions per a inversions en camins públics locals 2018-20

Concepte: Arranjament de camins

Import: 46.975,70 €

Subvencions als municipis on hi ha jutjat de pau

Concepte: Despeses jutjat de pau

Import: 400 €