Ministerio de Igualdad

EXERCICI 2020

TRANSFERÈNCIES A LES ENTITATS LOCALS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Concepte: Accions contra la violència de gènere:

  1. Taller a l’escola municipal sobre igualtat.
  2. Material divulgatiu pels alumnes de l’escola municipal

Import concedit: 1.045,36 €