Aprovació inicial del nomenclàtor de carrers i numeració

S’informa al públic que el document “Nomenclàtor de carrers i vies públiques urbanes de Boadella i les Escaules”, que inclou la denominació de carrers i espais públics i numeració del municipi, es va aprovar inicialment pel Ple en la sessió ordinària 03/2022 de data 28 de juny de 2022, i es troba en fase d’exposició pública per un termini de 30 dies, durant la qual els interessats poden presentar les al·legacions que estimin convenients.

 

Documents de consulta

1.- Nomenclàtor

2.- Acord aprovació inicial