Focus d’influença aviària d’alta patogenicitat

Atesa la confirmació d’un focus d’influença aviària d’alta patogenicitat en aus salvatges a Castelló d’Empúries, el Departament de d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural demana ajuda als Ajuntaments per tal que la població comuniqui l’activitat d’aus de corral per autoconsum. Amb aquesta finalitat, la Generalitat de Catalunya posa material divulgatiu a disposició dels ciutadans.