BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER AL NOMENAMENT COM A FUNCIONARI INTERÍ PER ACUMULACIÓ DE TASQUES, D’UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA.

 

 

 

Selecció mitjançant concurs, d’una persona amb titulació del Graduat Escolar, ESO, Grau Mitjà, FP1 o un títols equivalents, per al reforç temporal necessari a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules.
Es seleccionarà una persona que es nomenarà com a funcionari interí per acumulació de tasques per reforçar l’ajuntament, i que donarà suport a les tasques administratives i d’atenció al públic.

La incorporació està prevista a partir del dia 1 de maig d’enguany i per un període màxim de 9 mesos.

Condicions de treball:
Lloc de treball: Auxiliar administrativa amb règim d’acumulació de tasques, Grup C, Subgrup C2. Jornada completa 37,5 setmanals.
Sou base: 702,92 €, complement de destí: 305,09 € complement específic: 300,68 €.

Presentar la instància a aquest Ajuntament fins el dia 21 d’abril de 2024. Enllaç

Enllaç a les Bases