ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DE BOADELLA I LES ESCAULES

Davant el fet que molts propietaris dels nuclis de Boadella d’Empordà i les Escaules demanen a la FUE de la Generalitat de Catalunya, l’inici de l’activitat d’establiment d’allotjament d’ús turístic i aquest Ajuntament en té coneixement quan se li comunica , aquest Ajuntament veu la necessitat de regular les obligacions dels propietaris i les empreses gestores dels habitatges d’ús turístic, llars compartides, establiments d’apartaments turístics i de turisme rural del municipi, tant pel que fa a la formalització de la comunicació prèvia de l’activitat a l’Ajuntament, com pel que fa a al compliment de les obligacions que aquestes persones hauran d’assumir, als efectes de prestar un servei de qualitat, així com la limitació de llicències atorgades als nuclis de població, o a un mateix propietari, persona física i empresa gestora.

 

Per això us demanem els vostres suggeriments i opinions sobre l’ORDENANÇA REGULADORA DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC DE BOADELLA I LES ESCAULES, prèviament a la seva publicació al BOP Girona.

 

Les opinions i suggeriments les podeu fer a aquest Ajuntament mitjançant la instància genèrica fins al dia 21 d’aquest mes d’abril.