Ordenança reguladora per l’ajut de les bonificacions per a l’ús del transport públic.

Per facilitar l’accés al transport públic per a determinats col·lectius,  en data 11/06/2024 es va aprovar per unanimitat en el Ple Ordinari l’ordenança reguladora sobre les bonificacions del transport públic de Boadella – les Escaules – Figueres i viceversa.

Els beneficiaris són els veïns/es menors de 18 anys, discapacitats,  pensionistes i majors de 65 anys.

El descompte és del 50% del cost dels abonaments de T-10 i T-30.

Per sol·licitar la bonificació, s’ha de presentar una instància a l’Ajuntament de Boadella i les Escaules. S’haurà d’abonar l’import de 2,00 € la primera vegada per obtenir la tarja.

ORDENANÇA REGULADORA BONIFICACIÓ TRANSPORT