10 de juny de 7:00 h a 14:00 h. Talls puntuals a la Carretera GIV-5041de Pont de Molins a Boadella,

La Diputació de Girona ens comunica que, dins la campanya de manteniment de ferms, tenen previst la rehabilitació superficial del ferm amb reg asfàltic de les carreteres següents:
– Carretera GIV-5044 de Biure del PK 2+500 al PK final (4+658): hi haurà talls puntuals
de trànsit d’entre 15 i 25 minuts i circulació amb trànsit alternatiu els dies 3 i 4 de
juny de 2024, entre les 7.00 h i les 14.00 h.
– Carretera GIV-5043 de Pont de Molins a Biure, del PK 0 al PK final (3+288): hi haurà
trànsit restringit, excepte pels veïns, els dies 5, 6 i 7 de juny de 2024, entre les 7.00
h i les 14.00 h.
– Carretera GIV-5041de Pont de Molins a Boadella, del PK 3+500 al 4+180: hi haurà
talls puntuals de trànsit d’entre 15 i 25 minuts i circulació amb trànsit alternatiu el dia
10 de juny de 2024, entre les 7.00 h i les 14.00 h.
Posteriorment es restituirà la senyalització horitzontal.